Isparta’da Belediye Başkanı aday profili araştırması yapıldı

Isparta Haber 03.01.2024 - 11:00, Güncelleme: 03.01.2024 - 11:00
 

Isparta’da Belediye Başkanı aday profili araştırması yapıldı

İletişim ve Toplum Araştırmaları Merkezi (İTAM) Araştırma Koordinatörlüğü öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan Güllüpunar, Doç. Dr. Şakir Güler ve Dr. Serdar Gezer tarafından belediye başkanlığı için aday olacak kişilerde Isparta halkının önem verdiği özelliklerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma yapıldı.
Yüksek seçim kurulu seçmen kayıtlarına göre 2023 Yılında 540 sandıkta 190 bin 212 seçmenin bulunduğu Isparta Merkezde gerçekleştirilen araştırma yüzde 5 hata payı ve yüzde 95 güven aralığı ile 2023 Aralık Ayı içerisinde gerçekleştirildi. Toplam 435 kişi ile yüz-yüze görüşülen araştırmada, başkan adaylarının özellikleri ve kampanya mesaj stratejilerinin ele alındığı 62 araştırma maddesiyle elde edilen verilerin güvenilirlik değeri (αlfa) 0,944 ve Isparta hizmetleriyle ilgili 25 araştırma maddesinden alınan güvenilirlik değeri ise (αlfa) 0,941 olarak gerçekleşti.   Seçmen “yeterlilik ve yetkinlik” özelliğini önemsiyor. Araştırmada seçmenlerin en çok önemsedikleri aday özelliğinin “yeterlilik ve yetkinlik” olduğu görülürken en az önemsenen özelliğin ise “görsel özellikler” olduğu görüldü. Diğer aday özellikleri ise; en çok önemsenenden en az önemsenene doğru “hitabet”, “sosyallik” ve “ideolojik duruş” özellikleri şeklinde sıralandı.   Araştırmada seçmenlerin belediye başkan adaylarında bekledikleri en önemli özelliğin “yeterlilik ve yetkinlik” olduğu ortaya çıktı. “Yeterlilik ve yetkinlik” başlığı altında başkan adaylarının “iyi bir yönetici olması”, şehir ve bölge sorunlarıyla ilgili açık bir duruş göstermesi”, “projelerinde belediye bütçesini göz önünde bulundurması”, “belediyecilikle ilgili yeterli deneyim ve beceriye sahip olması” ve “geçmişteki söylemleriyle tutarlı olması” gibi özellikler öne çıktı.   Araştırmada adayın iyi bir fiziğe sahip olması, kel olmaması, uzun boylu olması, fazla kilolu olmaması, bıyık ya da sakallı olması, resmi ya da spor kıyafetli olması gibi alt özelliklerin yer aldığı görsel unsuların en az önemsenen özellik olduğu sonucuna ulaşıldı. Buna karşın araştırmaya katılanlar görsel özellikler başlığı içerisinde en çok adayın resmi kıyafet giymesi gereğini önemsedi.       Seçmen, adayın rasyonel mesaj vermesini ve kendini anlatmasını istiyor Araştırma seçim kampanyasında en çok önemsenen mesaj stratejisinin “rasyonel mesaj” olduğunu ve en az önemsenen mesaj stratejisinin ise “rakibe saldırı” olduğunu ortaya koydu. Diğer mesaj stratejileri çok önemsenenden en az önemsenene doğru “adayın kendisini öne çıkarması”, “duygusal mesajlar” ve “toplumun tüm kesimlerini kuşatan mesajlar” şeklinde sıralandı.  Araştırmada seçmenlerin belediye başkan adaylarının kampanya mesajlarını ve propaganda çalışmalarını hazırlarken rasyonel mesajları ve adayın vaatleriyle kendisini öne çıkardığı bir iletişim tarzını daha çok önemsedikleri görüldü. Araştırmada şehrin yapısal sorunlarına odaklanan, şehrin ekonomisini gündemine alan, şehir ticaretini geliştirecek projeler hayata geçiren, şehirdeki sanayinin gelişmesine katkı sağlayan, yol, su, park, yeşil alan gibi temel belediyecilik hizmetlerine odaklanan, rakibe saldırmak yerine kendi yapacaklarına odaklanan ve kendi projelerini anlatan belediye başkan adaylarının seçmenler tarafından daha çok önemseneceği anlaşıldı. “Rakibe saldırı” en riskli kampanya mesaj stratejisi Seçmenler seçim kampanyasında rakibe saldırmanın güven verici bir strateji olmadığını düşünüyor. Araştırma rakip adayı kötüleyen, rakibin iş hayatıyla ilgili bilgileri gündeme getiren, rakip adayın ailesi ve özel hayatı ile ilgili konuları dile getiren ve rakip adayı eleştirmeyi seçim kampanyasının merkezine alan bir adayın seçmenler tarafından desteklenmediğini gösterdi.  Ispartalılar, belediyecilik hizmetlerini önemsiyor Araştırmada ulaşım, çevre ve sağlık, imar ve şehircilik, alt ve üst yapı, sosyal belediyecilik ve şehre değer katacak proje ana başlıklarıyla sıralanan hizmet grupları araştırmaya katılanlar tarafından genellikle çok önemli olarak görüldü. En çok önemsenen hizmet grubu Isparta’ya değer katacak projeler grubu olurken; diğer hizmet grupları büyükten küçüğe doğru; alt – üst yapı hizmetleri, çevre ve sağlık, imar ve şehircilik, sosyal belediyecilik ve ulaşım olarak sıralandı. Araştırma başkan adaylarının temel belediyecilik hizmetlerinin yanında Isparta’ya değer katacak projelerle seçmenin karşına çıkması gereğini ortaya koydu. Isparta’ya değer katacak projeler grubu altında en yüksek önemsenme puanı “Eğirdir Gölü (kuraklık ve kirlilik)” konusunda gerçekleşirken ikinci sırada “Isparta için bir vizyon projesi ortaya koymalı” başlığı üçüncü sırada ise Isparta-Antalya Dereboğazı yolu” yapımı öne çıktı.    Alt – üst yapı çalışmaları en yüksek önemsenme puanından en düşük önemsenme puanına doğru “içme suyu”, “içme suyu şebekeleri”, “kanalizasyon, atık su vb. alt yapı hizmetleri”, “yeşil alan”, “cadde ve sokak düzenlemeleri”, “semt pazarları”, “asfalt çalışmaları” ve “alt ve üst geçit projeleri şeklinde sıralandı. İmar ve şehircilik grubunda yer alan hizmet alanları en yüksek önemsenme puanından en düşük önemsenme puanına göre “deprem”, “konut sorunu ve kiralar”, “kentsel dönüşüm” ve “eski ve yeni sanayinin taşınması” şeklinde sıralanırken; çevre ve sağlık grubunda yer alan hizmet alanlarıyla ilgili olarak en yüksek önemsenme puanını “çöp ve temizlik işleri” ikinci büyük önemsenme puanını “çöp depolama ve atık alanları sorunu” ve üçüncü büyük önemsenme puanını ise “sokak hayvanları” konusu aldı. Ulaşım grubunda yer alan hizmetler en yüksek önemsenme puanından en az önemsenme puanına doğru “toplu ulaşım”, şehir içi trafik sorunu”, “otopark sorunu” ve “üniversite – şehir arası raylı sistem” şeklinde sıralandı. Sosyal belediyecilik başlığı altında sıralanan hizmetlerde ise en yüksek önemsenme puanı “işsizlikte” ikinci yüksek önemsenme puanı “yoksullar için yardım” ve üçüncü büyük önemsenme puanı “kadın konakları gibi mahalleler için sosyal mekanlar” konusunda gerçekleşti.
İletişim ve Toplum Araştırmaları Merkezi (İTAM) Araştırma Koordinatörlüğü öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan Güllüpunar, Doç. Dr. Şakir Güler ve Dr. Serdar Gezer tarafından belediye başkanlığı için aday olacak kişilerde Isparta halkının önem verdiği özelliklerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma yapıldı.

Yüksek seçim kurulu seçmen kayıtlarına göre 2023 Yılında 540 sandıkta 190 bin 212 seçmenin bulunduğu Isparta Merkezde gerçekleştirilen araştırma yüzde 5 hata payı ve yüzde 95 güven aralığı ile 2023 Aralık Ayı içerisinde gerçekleştirildi. Toplam 435 kişi ile yüz-yüze görüşülen araştırmada, başkan adaylarının özellikleri ve kampanya mesaj stratejilerinin ele alındığı 62 araştırma maddesiyle elde edilen verilerin güvenilirlik değeri (αlfa) 0,944 ve Isparta hizmetleriyle ilgili 25 araştırma maddesinden alınan güvenilirlik değeri ise (αlfa) 0,941 olarak gerçekleşti.  

Seçmen “yeterlilik ve yetkinlik” özelliğini önemsiyor.

Araştırmada seçmenlerin en çok önemsedikleri aday özelliğinin “yeterlilik ve yetkinlik” olduğu görülürken en az önemsenen özelliğin ise “görsel özellikler” olduğu görüldü. Diğer aday özellikleri ise; en çok önemsenenden en az önemsenene doğru “hitabet”, “sosyallik” ve “ideolojik duruş” özellikleri şeklinde sıralandı.  

Araştırmada seçmenlerin belediye başkan adaylarında bekledikleri en önemli özelliğin “yeterlilik ve yetkinlik” olduğu ortaya çıktı. “Yeterlilik ve yetkinlik” başlığı altında başkan adaylarının “iyi bir yönetici olması”, şehir ve bölge sorunlarıyla ilgili açık bir duruş göstermesi”, “projelerinde belediye bütçesini göz önünde bulundurması”, “belediyecilikle ilgili yeterli deneyim ve beceriye sahip olması” ve “geçmişteki söylemleriyle tutarlı olması” gibi özellikler öne çıktı.  

Araştırmada adayın iyi bir fiziğe sahip olması, kel olmaması, uzun boylu olması, fazla kilolu olmaması, bıyık ya da sakallı olması, resmi ya da spor kıyafetli olması gibi alt özelliklerin yer aldığı görsel unsuların en az önemsenen özellik olduğu sonucuna ulaşıldı. Buna karşın araştırmaya katılanlar görsel özellikler başlığı içerisinde en çok adayın resmi kıyafet giymesi gereğini önemsedi.

 

 

 

Seçmen, adayın rasyonel mesaj vermesini ve kendini anlatmasını istiyor

Araştırma seçim kampanyasında en çok önemsenen mesaj stratejisinin “rasyonel mesaj” olduğunu ve en az önemsenen mesaj stratejisinin ise “rakibe saldırı” olduğunu ortaya koydu. Diğer mesaj stratejileri çok önemsenenden en az önemsenene doğru “adayın kendisini öne çıkarması”, “duygusal mesajlar” ve “toplumun tüm kesimlerini kuşatan mesajlar” şeklinde sıralandı.

 Araştırmada seçmenlerin belediye başkan adaylarının kampanya mesajlarını ve propaganda çalışmalarını hazırlarken rasyonel mesajları ve adayın vaatleriyle kendisini öne çıkardığı bir iletişim tarzını daha çok önemsedikleri görüldü. Araştırmada şehrin yapısal sorunlarına odaklanan, şehrin ekonomisini gündemine alan, şehir ticaretini geliştirecek projeler hayata geçiren, şehirdeki sanayinin gelişmesine katkı sağlayan, yol, su, park, yeşil alan gibi temel belediyecilik hizmetlerine odaklanan, rakibe saldırmak yerine kendi yapacaklarına odaklanan ve kendi projelerini anlatan belediye başkan adaylarının seçmenler tarafından daha çok önemseneceği anlaşıldı.

“Rakibe saldırı” en riskli kampanya mesaj stratejisi

Seçmenler seçim kampanyasında rakibe saldırmanın güven verici bir strateji olmadığını düşünüyor.

Araştırma rakip adayı kötüleyen, rakibin iş hayatıyla ilgili bilgileri gündeme getiren, rakip adayın ailesi ve özel hayatı ile ilgili konuları dile getiren ve rakip adayı eleştirmeyi seçim kampanyasının merkezine alan bir adayın seçmenler tarafından desteklenmediğini gösterdi. 

Ispartalılar, belediyecilik hizmetlerini önemsiyor

Araştırmada ulaşım, çevre ve sağlık, imar ve şehircilik, alt ve üst yapı, sosyal belediyecilik ve şehre değer katacak proje ana başlıklarıyla sıralanan hizmet grupları araştırmaya katılanlar tarafından genellikle çok önemli olarak görüldü. En çok önemsenen hizmet grubu Isparta’ya değer katacak projeler grubu olurken; diğer hizmet grupları büyükten küçüğe doğru; alt – üst yapı hizmetleri, çevre ve sağlık, imar ve şehircilik, sosyal belediyecilik ve ulaşım olarak sıralandı.

Araştırma başkan adaylarının temel belediyecilik hizmetlerinin yanında Isparta’ya değer katacak projelerle seçmenin karşına çıkması gereğini ortaya koydu. Isparta’ya değer katacak projeler grubu altında en yüksek önemsenme puanı “Eğirdir Gölü (kuraklık ve kirlilik)” konusunda gerçekleşirken ikinci sırada “Isparta için bir vizyon projesi ortaya koymalı” başlığı üçüncü sırada ise Isparta-Antalya Dereboğazı yolu” yapımı öne çıktı.   

Alt – üst yapı çalışmaları en yüksek önemsenme puanından en düşük önemsenme puanına doğru “içme suyu”, “içme suyu şebekeleri”, “kanalizasyon, atık su vb. alt yapı hizmetleri”, “yeşil alan”, “cadde ve sokak düzenlemeleri”, “semt pazarları”, “asfalt çalışmaları” ve “alt ve üst geçit projeleri şeklinde sıralandı.

İmar ve şehircilik grubunda yer alan hizmet alanları en yüksek önemsenme puanından en düşük önemsenme puanına göre “deprem”, “konut sorunu ve kiralar”, “kentsel dönüşüm” ve “eski ve yeni sanayinin taşınması” şeklinde sıralanırken; çevre ve sağlık grubunda yer alan hizmet alanlarıyla ilgili olarak en yüksek önemsenme puanını “çöp ve temizlik işleri” ikinci büyük önemsenme puanını “çöp depolama ve atık alanları sorunu” ve üçüncü büyük önemsenme puanını ise “sokak hayvanları” konusu aldı.

Ulaşım grubunda yer alan hizmetler en yüksek önemsenme puanından en az önemsenme puanına doğru “toplu ulaşım”, şehir içi trafik sorunu”, “otopark sorunu” ve “üniversite – şehir arası raylı sistem” şeklinde sıralandı. Sosyal belediyecilik başlığı altında sıralanan hizmetlerde ise en yüksek önemsenme puanı “işsizlikte” ikinci yüksek önemsenme puanı “yoksullar için yardım” ve üçüncü büyük önemsenme puanı “kadın konakları gibi mahalleler için sosyal mekanlar” konusunda gerçekleşti.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ispartamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.