ISPARTA Haber Girişi: 13.07.2022 - 13:01, Güncelleme: 13.07.2022 - 13:01

Yalvaç'ta İçme suyuna yıl ortasında %50 zam

 

Yalvaç'ta İçme suyuna yıl ortasında %50 zam

Yalvaç'ta İçme suyuna yıl ortasında %50 zam
Yalvaç Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı kararları açıklandı. 2021 yılı Ekim ayı meclis toplantısında yapılan %10’luk zam ve 10 tona kadar ücret alınmaması uygulamasının kaldırılmasının ardından sene ortasında  suya %50 zam yapılması MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla geçirildi. Yalvaç Belediyesi Meclis Salonu’nda 5 Temmuz Salı akşamı yapılan toplantının ilk  gündem maddesinde,  2022 yılı Haziran ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci  maddesinde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince getirilen Ek Bütçe görüşüldü.  Görüşmelerde, 2022 Mali yılı bütçesi hazırlanırken planlanmayan ve 2022 Mali yılı içinde yapılması gündeme gelen yatırım ve harcamalar için birimlerin bazı bütçe tertiplerindeki ödeneklerin doğacak ihtiyaçlara yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı 37. Maddesi uyarınca belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu ödenekler dikkate alınarak hazırlanan Ek Bütçenin ayrı ayrı ve tamamı için aşağıdaki şekliyle önerilen miktarlar mevcudun oy birliği ile karar verildi: 2022 Yılı Gelir Tahminleri Toplamı……………………………..76.000.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 2023 Yılı Gelir Tahminleri Toplamı……………………………..83.600.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 2024 Yılı Gelir Tahminleri Toplamı…………………………….91.960.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.  2022 Yılı Gider Tahminleri Toplamı………………………….76.000.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 2023 Yılı Gider Tahminleri Toplamı……………………………83.600.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 2024 Yılı Gider Tahminleri Toplamı……………………………91.960.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, 2022 Mali yılı Gelir Tarifesinde yer alan 17. maddedeki “İçmesuyu Gelir Tarifelerinin” ve 35. maddesindeki “Evsel Atıksu Ücretlerinin” yeniden belirlenmesi görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, getirilen zam teklifi, MHP’li üyelerin oylarıyla aşağıda tablodaki şekilde kabul edildi: EV ABONELERİ İÇİN İÇME SUYU GELİR TARİFESİ Sıra No:GELİRİN ÇEŞİDİ2022  YILI UYGULANANTEKLİF EDİLEN KDV HARİÇ2022 YILI İÇİN MECLİSCE ONAYLANAN KDV HARİÇArtış          Oranı              %KDV li Toplam Rakam 1.Bütün ev abonelerinden 11-30 ton arası  her bir ton için KDV hariç (11-30 ton arası tarife )1,502,252,2550,00%2,43 2.Bütün ev abonelerinden 31-50 ton arası KDV hariç2,073,113,1150,00%3,35 3.Bütün ev abonelerinden  51  tondan daha sonra her ton için KDV hariç3,004,504,5050,00%4,86 TİCARETHANELER  İÇME SUYU GELİR TARİFESİ a.Bütün ticarethanelerden 2 aylık  0-10 ton arası kullansın kullanmasın KDV hariç2,093,143,1450,00%3,39 b.Bütün ticarethanelerden 2 aylık  11-30 ton arası  her ton için KDV hariç2,263,393,3950,00%3,66 c. Bütün ticarethanelerden 2 aylık  31-50 ton arası her ton için KDV hariç3,475,215,2150,00%5,62 d.Bütün ticarethanelerden 2 aylık 51 tondan daha sonrası beher ton için KDV hariç4,076,116,1150,00%6,59 RESMİ DAİRE İÇME SUYU GELİR TARİFESİ    a.Bütün resmi dairelerden 0-50 ton arası  her ton için KDV hariç2,243,363,3650,00%3,63 ATIKSU BEDELLERİ 1.Konutlar için m3 başına0,510,770,7750,00%0,83   Gündemin dördüncü maddesinde,  2022 Mali yılı Gelir Tarifesinde yer alan 6. maddedeki “İş Makineleri Ücreti Gelir Tarifesi” ve  aynı maddenin (c) bendinde yer alan “Loder, Silindir, Kompresör, Ekskavatör (kazıcı yükleyici)” ücretlerinin yeniden belirlenmesi görüşüldü. Görüşmeler sonucunda,  yeni fiyat tarifesi aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle ve oy birliğiyle kabul edildi: İŞ MAKİNALARI ÜCRETİ (TL/Saat) S.No.GELİRİN ÇEŞİDİ2022 YILI UYGULANANTEKLİF EDİLEN KDV HARİÇ2022 YILI İÇİN MECLİSCE ONAYLANAN KDV HARİÇArtış          Oranı              %KDV li Toplam Rakama.Lovbet KDV hariç + akaryakıt427,12640,68640,6850,00%756,00b.Greyder KDV hariç  + akaryakıt427,12640,68640,6850,00%756,00c.Loder, Silindir, Kompresör, Ekskavatör (kazıcı-yükleyici) KDV hariç+akaryakıt427,121.281,361.281,36200,00%1.512,00d.Kepçe KDV hariç + Akaryakıt427,12640,68640,6850,00%756,00eKamyon KDV hariç + akaryakıt427,12640,68640,6850,00%756,00f.Traktör KDV hariç + akaryakıt211,87317,81317,8150,00%375,00g.Ağaç Sökme, Dikme Makinası KDV hariç + akaryakıt427,12640,68640,6850,00%756,00h.Kuka Tipi Kanal Açma Makinesi KDV Hariç + Akaryakıt275,42413,13413,1350,00%488,00 Gündemin beşinci maddesinde, İş Bankası’ndan alınarak Vergi Dairesine verilmek üzere 280.000,00 (ikiyüzseksenbin)-TL teminat mektubu için Soğuk Hava Deposu üzerine 2. ipotek konulması görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, mülkiyeti belediyeye ait Görgü Bayram Mahallesi Düzkır Mevkiinde bulunan ve 05.05.2014 tarih ve 55 sayılı karar ile Opet Petrolcülük A.Ş. ve Aygaz A.Ş.’ye verilen teminat mektuplarına karşılık ipotek ettirilen 411 Ada 7 Parseldeki Soğuk Hava Deposunun, Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlüğü lehine verilecek olan 280.000,00 TL (İkiyüzseksenbinTürkLirası) tutarındaki yeni teminat mektubu karşılığı T.İş Bankasına 1.000.000,00 TL (BirmilyonTürkLirası) tutarında ikinci ipotek olarak verilmesi ve ipoteğin devam ettiği sürece buranın kamu yararına kullandırılmayacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Gündemin altıncı maddesinde, Halk Bankası’nda ipotekli gayrimenkulün (Petrol Ofisi hizmet alanı) ipotek değerinin ve kullanılacak kredi limit tutarının artırılması görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Petrol Ofisi AŞ. ile  devam etmekte olan sözleşme gereği 07.07.2020 tarih ve 49 sayılı Belediye Meclisi Kararı uyarınca Halk Bankası A.Ş.’ye  ipotek olarak verilmiş olan Abacılar Mahallesi Erkan Mumcu Bulvarı No:2 Yalvaç adresindeki 301 Ada, 30.L.III.I Pafta, 69 Parseldeki 2.883.38 m2 yüzölçümlü istasyon alanının ipotek değerinin yeniden belirlenmesi, söz konusu gayrimenkulün değerine bağlı olarak 10.000.000,00-TL  (OnmilyonTürkLirası)’ye kadar nakit veya gayrinakit borçlanma yetkisinin, gayrimenkul üzerindeki Halk Bankası’na ait 5.500.000,00-TL (BeşmilyonbeşyüzbinTürkLirası) olan ipotek tutarının 20.000.000,00 TL (YirmimilyonTürkLirası)’ye yükseltilmesi için Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesi ve ipoteğin devam ettiği sürece gayrimenkulün kamu yararına tahsis edilmeyeceğine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Yedinci maddede,  Katlı Otopark işletme içerisinde oto yıkama faaliyet konusunun işlenmesinin görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Belediye Essom İktisadi İşletmesince işletilen Leblebiciler Mah. Hastane Cad.No:38/101 adresinde bulunan katlı otoparkta araç park hizmetinin yanında aynı zamanda Oto Yıkama işinin yapılması sebebiyle, İktisadi İşletmenin faaliyet konuları arasına oto yıkama işinin ilave edilmesi, konu ile ilgili vergi dairesine bilgi verilmesi, yeni faaliyet konusunun Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Gündemin sekizinci maddesinde, yol yapım çalışmaları için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi  hususu görüşüldü. Görüşmelerde kredi kullanılması teklifi, “Yalvaç İlçe Merkezinde kış şartlarından ve doğalgaz çalışmalarından dolayı bozulan yollar ile imar planına göre açılmış yolların yapımında kullanılmak üzere muhtelif (asfalt ve kilit parke taşı) yol kaplama malzemesi alımı işi için İller Bankası A.Ş’den 2.000.000 (iki milyontürklirası) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesi” kararıyla ve mevcudun oybirliği ile onaylandı. Dokuzuncu maddede, belediyede Sözleşmeli Tekniker çalıştırılması ile ücret tespitinin yapılması hususu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Tam Zamanlı Harita Teknikeri çalıştırılmasına ve aylık 6.090,00 TL ücret verilmesine  oy birliği ile karar verildi. Toplantının son  gündem  maddesinde, 2022 yılı Ağustos ayı meclis toplantısının  2 Ağustos 2022 Salı günü saat 20:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi ve toplantı sona erdirildi.
Yalvaç'ta İçme suyuna yıl ortasında %50 zam

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı kararları açıklandı. 2021 yılı Ekim ayı meclis toplantısında yapılan %10’luk zam ve 10 tona kadar ücret alınmaması uygulamasının kaldırılmasının ardından sene ortasında  suya %50 zam yapılması MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla geçirildi.

Yalvaç Belediyesi Meclis Salonu’nda 5 Temmuz Salı akşamı yapılan toplantının ilk  gündem maddesinde,  2022 yılı Haziran ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci  maddesinde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince getirilen Ek Bütçe görüşüldü.  Görüşmelerde, 2022 Mali yılı bütçesi hazırlanırken planlanmayan ve 2022 Mali yılı içinde yapılması gündeme gelen yatırım ve harcamalar için birimlerin bazı bütçe tertiplerindeki ödeneklerin doğacak ihtiyaçlara yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı 37. Maddesi uyarınca belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu ödenekler dikkate alınarak hazırlanan Ek Bütçenin ayrı ayrı ve tamamı için aşağıdaki şekliyle önerilen miktarlar mevcudun oy birliği ile karar verildi:

2022 Yılı Gelir Tahminleri Toplamı……………………………..76.000.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

2023 Yılı Gelir Tahminleri Toplamı……………………………..83.600.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

2024 Yılı Gelir Tahminleri Toplamı…………………………….91.960.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 2022 Yılı Gider Tahminleri Toplamı………………………….76.000.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

2023 Yılı Gider Tahminleri Toplamı……………………………83.600.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

2024 Yılı Gider Tahminleri Toplamı……………………………91.960.000,00-TL olarak mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, 2022 Mali yılı Gelir Tarifesinde yer alan 17. maddedeki “İçmesuyu Gelir Tarifelerinin” ve 35. maddesindeki “Evsel Atıksu Ücretlerinin” yeniden belirlenmesi görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, getirilen zam teklifi, MHP’li üyelerin oylarıyla aşağıda tablodaki şekilde kabul edildi:

EV ABONELERİ İÇİN İÇME SUYU GELİR TARİFESİ
Sıra No:GELİRİN ÇEŞİDİ2022  YILI UYGULANANTEKLİF EDİLEN KDV HARİÇ2022 YILI İÇİN MECLİSCE ONAYLANAN KDV HARİÇArtış          Oranı              %KDV li Toplam Rakam
1.Bütün ev abonelerinden 11-30 ton arası  her bir ton için KDV hariç (11-30 ton arası tarife )1,502,252,2550,00%2,43
2.Bütün ev abonelerinden 31-50 ton arası KDV hariç2,073,113,1150,00%3,35
3.Bütün ev abonelerinden  51  tondan daha sonra her ton için KDV hariç3,004,504,5050,00%4,86

TİCARETHANELER  İÇME SUYU GELİR TARİFESİ

a.Bütün ticarethanelerden 2 aylık  0-10 ton arası kullansın kullanmasın KDV hariç2,093,143,1450,00%3,39
b.Bütün ticarethanelerden 2 aylık  11-30 ton arası  her ton için KDV hariç2,263,393,3950,00%3,66
c. Bütün ticarethanelerden 2 aylık  31-50 ton arası her ton için KDV hariç3,475,215,2150,00%5,62
d.Bütün ticarethanelerden 2 aylık 51 tondan daha sonrası beher ton için KDV hariç4,076,116,1150,00%6,59

RESMİ DAİRE İÇME SUYU GELİR TARİFESİ

   a.Bütün resmi dairelerden 0-50 ton arası  her ton için KDV hariç2,243,363,3650,00%3,63
ATIKSU BEDELLERİ

1.Konutlar için m3 başına0,510,770,7750,00%0,83
 

Gündemin dördüncü maddesinde,  2022 Mali yılı Gelir Tarifesinde yer alan 6. maddedeki “İş Makineleri Ücreti Gelir Tarifesi” ve  aynı maddenin (c) bendinde yer alan “Loder, Silindir, Kompresör, Ekskavatör (kazıcı yükleyici)” ücretlerinin yeniden belirlenmesi görüşüldü. Görüşmeler sonucunda,  yeni fiyat tarifesi aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle ve oy birliğiyle kabul edildi:

İŞ MAKİNALARI ÜCRETİ (TL/Saat)

S.No.GELİRİN ÇEŞİDİ2022 YILI UYGULANANTEKLİF EDİLEN KDV HARİÇ2022 YILI İÇİN MECLİSCE ONAYLANAN KDV HARİÇArtış          Oranı              %KDV li Toplam Rakama.Lovbet KDV hariç + akaryakıt427,12640,68640,6850,00%756,00b.Greyder KDV hariç  + akaryakıt427,12640,68640,6850,00%756,00c.Loder, Silindir, Kompresör, Ekskavatör (kazıcı-yükleyici) KDV hariç+akaryakıt427,121.281,361.281,36200,00%1.512,00d.Kepçe KDV hariç + Akaryakıt427,12640,68640,6850,00%756,00eKamyon KDV hariç + akaryakıt427,12640,68640,6850,00%756,00f.Traktör KDV hariç + akaryakıt211,87317,81317,8150,00%375,00g.Ağaç Sökme, Dikme Makinası KDV hariç + akaryakıt427,12640,68640,6850,00%756,00h.Kuka Tipi Kanal Açma Makinesi KDV Hariç + Akaryakıt275,42413,13413,1350,00%488,00

Gündemin beşinci maddesinde, İş Bankası’ndan alınarak Vergi Dairesine verilmek üzere 280.000,00 (ikiyüzseksenbin)-TL teminat mektubu için Soğuk Hava Deposu üzerine 2. ipotek konulması görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, mülkiyeti belediyeye ait Görgü Bayram Mahallesi Düzkır Mevkiinde bulunan ve 05.05.2014 tarih ve 55 sayılı karar ile Opet Petrolcülük A.Ş. ve Aygaz A.Ş.’ye verilen teminat mektuplarına karşılık ipotek ettirilen 411 Ada 7 Parseldeki Soğuk Hava Deposunun, Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlüğü lehine verilecek olan 280.000,00 TL (İkiyüzseksenbinTürkLirası) tutarındaki yeni teminat mektubu karşılığı T.İş Bankasına 1.000.000,00 TL (BirmilyonTürkLirası) tutarında ikinci ipotek olarak verilmesi ve ipoteğin devam ettiği sürece buranın kamu yararına kullandırılmayacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin altıncı maddesinde, Halk Bankası’nda ipotekli gayrimenkulün (Petrol Ofisi hizmet alanı) ipotek değerinin ve kullanılacak kredi limit tutarının artırılması görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Petrol Ofisi AŞ. ile  devam etmekte olan sözleşme gereği 07.07.2020 tarih ve 49 sayılı Belediye Meclisi Kararı uyarınca Halk Bankası A.Ş.’ye  ipotek olarak verilmiş olan Abacılar Mahallesi Erkan Mumcu Bulvarı No:2 Yalvaç adresindeki 301 Ada, 30.L.III.I Pafta, 69 Parseldeki 2.883.38 m2 yüzölçümlü istasyon alanının ipotek değerinin yeniden belirlenmesi, söz konusu gayrimenkulün değerine bağlı olarak 10.000.000,00-TL  (OnmilyonTürkLirası)’ye kadar nakit veya gayrinakit borçlanma yetkisinin, gayrimenkul üzerindeki Halk Bankası’na ait 5.500.000,00-TL (BeşmilyonbeşyüzbinTürkLirası) olan ipotek tutarının 20.000.000,00 TL (YirmimilyonTürkLirası)’ye yükseltilmesi için Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesi ve ipoteğin devam ettiği sürece gayrimenkulün kamu yararına tahsis edilmeyeceğine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Yedinci maddede,  Katlı Otopark işletme içerisinde oto yıkama faaliyet konusunun işlenmesinin görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Belediye Essom İktisadi İşletmesince işletilen Leblebiciler Mah. Hastane Cad.No:38/101 adresinde bulunan katlı otoparkta araç park hizmetinin yanında aynı zamanda Oto Yıkama işinin yapılması sebebiyle, İktisadi İşletmenin faaliyet konuları arasına oto yıkama işinin ilave edilmesi, konu ile ilgili vergi dairesine bilgi verilmesi, yeni faaliyet konusunun Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesinde, yol yapım çalışmaları için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi  hususu görüşüldü. Görüşmelerde kredi kullanılması teklifi, “Yalvaç İlçe Merkezinde kış şartlarından ve doğalgaz çalışmalarından dolayı bozulan yollar ile imar planına göre açılmış yolların yapımında kullanılmak üzere muhtelif (asfalt ve kilit parke taşı) yol kaplama malzemesi alımı işi için İller Bankası A.Ş’den 2.000.000 (iki milyontürklirası) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesi” kararıyla ve mevcudun oybirliği ile onaylandı.

Dokuzuncu maddede, belediyede Sözleşmeli Tekniker çalıştırılması ile ücret tespitinin yapılması hususu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, Tam Zamanlı Harita Teknikeri çalıştırılmasına ve aylık 6.090,00 TL ücret verilmesine  oy birliği ile karar verildi.

Toplantının son  gündem  maddesinde, 2022 yılı Ağustos ayı meclis toplantısının  2 Ağustos 2022 Salı günü saat 20:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi ve toplantı sona erdirildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ispartamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.